De fleste ved, at fysisk aktivitet bidrager til at bevare funktionsevnen, et godt helbred og forlænget levealder. Men hvad måske ikke alle ved er, at man også kan både forebygge og behandle en række såkaldte livsstilssygdomme, fx diabetes, hjertekarsygdomme og flere kræftsygdomme ved at være fysisk aktiv.
 
Fysisk aktivitet bidrager således til at skabe de bedste rammer for en aktiv og selvhjulpen tilværelse som ældre. Mange, der i dag dyrker motion under en eller anden form, har imidlertid kun en generel viden om, at det er sundt at være fysisk aktiv. De færreste ved således, hvilke former for træning, der er egnet til at forebygge eller bedre konkrete sygdomme eller den fysiske funktionsevne, og hvilken træningsintensitet og varighed der skal til for at opnå effekt.
 
Det er baggrunden for, at ÆldreForum har udviklet dette øvelsesprogram, der bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet for ældre. Programmet indeholder inspiration til at sammensætte et program, der passer til netop dig og din hverdag – fx øvelser der kan udføres hjemme og i det fri - og samtidig forslag til hvordan du kan teste, om du fx har forbedret din kondition eller bevægelighed.
 
Se en trailer med eksempler på øvelser på www.aeldreforum.dk. Øvelserne findes på iBook, som app til iPad, iPhone og Android og hér på denne hjemmeside. Øvelserne findes også på DVD. 
 
Dvd’en og folderen kan bestilles gratis på www.aeldreforum.dk
 

 
ÆldreForums sekretariat
Edisonsvej 18
5000 Odense
Telefon: 50 81 09 04
 
Rigtig god fornøjelse
ÆldreForum